Namen en adressen

hoorn

Predikant

ds. E.H. Zoomers
tel. 0562-769001
      06 5559 3273
e-mail: ezoomers@xs4all.nl

Voorzitter Kerkenraad

dhr. L.D. Bultje
Kallandspad 27
tel. 0562-448915
e-mail: l.bultje@home.nl

Scriba

mevr. M. Wartena
p/a Westerburen 18
tel. 0644211484
E-mail:  mariekewartena@gmail.com

 

Voorzitter kerkrentmeesters

dhr. J.D.Kuipers
Eesweg 2
8896 KH Hoorn
tel. 0562-449818 / 0612437331
e-mail: jd.kuipers@kpnmail.nl 

Voorzitter Diaconie

dhr. C.Zeijlemaker
Oosterburen 8
8891 GC Midsland
tel. 0562-448487 / 448011
e-mail: ceeszeijlemaker@hotmail.com

Koster Hoorn

Margreet de Bruin - Kuipers
tel. 06 4095 3577

voor 'Ons Huis': Joost Hoogland, beheerder
tel. 06 4101 8692

voor begrafenissen: Piet Jan Terpstra
tel. 06 5420 0742  

Koster Midsland

Henk Langerak
tel. 0562 442217 of 06 50835335

Ruurd Neef
tel. 0562-448758

voor het Diakoniehús: Loes Langerak
tel. 0562 442217

voor begrafenissen: Iemke van Zwol
tel. 06 54372850

Preekvoorziener

mevr. J. Schaap
Noordhoek 14
8895 KZ Lies
tel. 0562 448533
e-mail: jannie108@icloud.com

Administrateur

mevr. E. Cupido - de Jong
Dorpsstraat 95 A
8896 JD Hoorn
tel. 0562 449993
e-mail: hervormdoost@gmail.com

Kerkenraad

We prijzen ons gelukkig met een kerkenraad van 13 personen: 4 ouderlingen, 5 diakenen, 4 kerkrentmeesters en 1 predikant. Bijzondere taken:

  • afgevaardigde in de Raad van Kerken van Terschelling: Y. Beek
    voorzitter: L. Bultje
  • scriba: M. Wartena
  • voorzitter diaconie: C. Zeijlemaker
  • voorzitter kerkrentmeesters: J.D. Kuipers
    Naast de kerkrentmeesters heeft de kerk een boekhouder, E. Cupido - de Jong

De kerkenraad vergadert een keer in de maand in Ons Huis te Hoorn of in het Diakoniehús te Midsland.

Organisten

De gemeente beschikt over een vaste organiste. Marianne Nijholt-Smit bespeelt de orgels in Midsland en Hoorn.