Westerkerk

Westerkerk

Als je met de veerboot het eiland Terschelling nadert, zie je al gauw het markante torentje van de Westerkerk boven de huizen uitsteken.  Het is de plek waar we als kerkelijke gemeenschap al vele eeuwen samenkomen. Wanneer je nog maar nauwelijks 20 meter de Torenstraat bent in gelopen, zie je ons fraaie kerkgebouw. Het staat  wat meer naar achteren aan de linkerhand. Met de vuurtoren de “Brandaris” behoort de kerk tot de oudste gebouwen van het eiland, haar bouw gaat terug tot 1653/54.

De gemeente is maar klein, maar de onderlinge betrokkenheid groot. We zijn een open gemeente met ruimte voor iedereen en zijn blij met een ieder die zich bij ons wil voegen. In  dit gemeente-zijn is de kerk voor ons van grote waarde, van blijvende waarde. Al eeuwen is zij de plaats van samenkomst om God en elkaar te ontmoeten. Niet wat je bezit of wat je presteert is van belang, maar we komen er samen “om wie we zijn in het licht van de Eeuwige”.

In de veelheid van geluiden

in de stormen van de tijd

zoeken wij het zachte suizen

van het woord dat ons verblijdt.

(liedboek ‘zingen en bidden in huis en kerk’ lied 283:1)Tijdens de zondagse vieringen maar ook tijdens de openstellingen door de week, gedurende de zomermaanden  doorgaans op woensdag- en zaterdagmiddag (13.00-16.00 uur) is onze kerk een plek om even in te keren, stil te worden, te bidden wellicht of een kaarsje aan te steken.

U bent er jong en oud … van harte welkom!

Agenda

zondag 14 juli

 • Westerkerk West

  Protestantse Gemeente Westerkerk
  Locatie: Westerkerk West

  Voorganger ds. G.Smit, Leiden

  koffiedrinken na de dienst.

  gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde gemeente.

dinsdag 16 juli

 • Orgelconcerr

  Locatie: Westerkerk West

  Orgelconcert Westerkerk

  Op dinsdag 16 juli om 20.00 uur geeft Jochem Schuurman, organist van de Martinikerk te Franeker, een concert op het orgel van de Westerkerk met werken van o.a. Bach, Haydn en Salomé.

  Dit wordt een avond om naar uit te kijken!

  De entreeprijs is € 15,00 (alleen contante betaling) Kinderen onder de 12 jaar gratis toegang, mits begeleid door een volwassene

zondag 21 juli

 • Westerkerk West

  Protestantse Gemeente Westerkerk
  Locatie: Westerkerk West

  Voorganger ds. A. Helmers-van Tricht, Velzen-Zuid

zondag 28 juli

 • Westerkerk West

  Protestantse Gemeente Westerkerk
  Locatie: Westerkerk West

  ds. F.H. Breukelman

  koffiedrinken na de dienst.

  gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde gemeente.

zondag 4 augustus

 • Westerkerk West

  Protestantse Gemeente Westerkerk
  Locatie: Westerkerk West

  ds. S. Ypma, Franeker